เว็บตรงไม่ล็อคยูส – สุดยอดเว็บไซต์โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ
logo

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง

‘สอบตำรวจ’ ล่าสุด รับทหารกองหนุน-ทหารเกณฑ์ วุฒิ ม.6-ปวช.

เปิดรับสมัคร (ทหารเกณฑ์) จำนวน 500 อัตรา เข้ารับการฝึกอบรมสำเร็จการฝึกอบรม จะแต่งตั้งลงในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

Share This Post

การรับทหารกองหนุนเข้ามาเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจนั้น จะสามารถลดเวลาการฝึกอบรมให้สั้นลงเหลือเพียงประมาณ 6 เดือน ทำให้ช่วยประหยัดงบประมาณ โดยทหารกองหนุนที่จะรับสมัครนั้น

ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนสอบนายสิบตำรวจ 500 อัตรา 

ประกาศกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และเป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการ ในกองประจําการ (ทหารเกณฑ์) เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีการคัดเลือก

ตําแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร 

ตําแหน่งรองผู้บังคับหมู่ (ทําหน้าที่นักเรียน) กองบังคับการฝึกอบรมตํารวจกลาง กองบัญชาการศึกษาของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ ในสถานศึกษาของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน และเมื่อสําเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียน นายสิบตํารวจจะได้รับการแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ยศ สิบตํารวจตรี ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับหมู่ สายงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ในสังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน เรียกว่า สายงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ใช้อักษรของสายสอบ คือ กห.๓๑ จํานวน ๕๐๐